iMove Traumatologia, Artroscopia i Cirurgia Barcelona

NOUS TRACTAMENTS BIOLÒGICS.

A iMove estem permanentment oberts a les últimes tendències en tractaments biològics que permetin assegurar les millors solucions pels nostres pacients.
Aquests nous tractaments inclouen:
- Factors de creixement (PRP)
- Tractaments amb cèl·lules mare
- Regeneradors tissulars